home_logo

District Kalolsavam Pathanamthitta

Result:HSS General

  904 - Cartoon
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4059 7  TARUN PRAKASH 12  12013-G. H. S. S. Udma
2111 1  ADIL AHMED 12  11047-C.J. H.S.S. Chemnad
1141 4  DEVANANDA K 11  12044-G. H. S. S. Chayoth
3811 3  RAKSHITHA B 11  11036-S. S. H. S. S. Katukukke
2196 5  ASWATHI M 11  12001-Durga H. S. S. Kanhangad
4188 6  NETHRA MAHENDRAN 11  12031-G. H. S. S. Kuttamath
1039 2  HARSHITH C H 11  11051-S. D. P. H. S. Dharmathadka