home_logo

District Kalolsavam Pathanamthitta

Result:HSS General

  901 - Chithra Rachana - Pencil
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2242 31  PARVANENDU.P 11  12025-Rajahs H.S.S Nileshwar
4035 35  ARUNIMA RAJ K 12  12009-G. H. S. S. Periye
2110 32  ABHINAV M 12  11053-C. H. S. S. Chattanchal
1033 34  ABINAV N G 11  11018-G. H.S. S. Paivalike Nagar
2467 37  SITHARA SAINAB K 11  11037-S. S. H. S. Sheni
1061 33  JITHIN JAISON 12  12051-St. Judes H. S. S.
Vellarikundu
4192 36  ARJUN VIJAYAN 11  12033-C K N S G H S S Pilicode