home_logo

District Kalolsavam Pathanamthitta

Result:UP Arabic

  407 - Prasangam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2188 7  MISBAH A S 7  11466-G. U. P. S. Thekkil Paramba
4075 6  MUHAMMED ARAFATH KPP 7  12554-ST. Pauls. A. U. P. S.
Trikarpur
1582 3  RASHEEQU RAHMAN K P 7  11033-G. H. S. S. Angadimoger
4558 1  MUHAMMED FAZIN T P 5  12050-G. H. S. S. Parappa
1205 2  HALEEMA SHINSHINA 7  11255-A. J. I. A. U. P. S. Uppala
2821 5  MAIMOONATH SAJA 7  12062-I. E. M. H. S. S. Pallikera
3252 4  SHUHAIMA.K.P 7  12353-A. U. P. S. Hosdurg Theruvath