home_logo

Point Details
12551 - A. U. P. S. Olat, Cheruvathur

# Item Reg. No Name Point
1 303 - Prasangam - Hindi, UP General 4837 SREEHARI ALAKKATAN 1
2 330 - Nadakam, UP General 4656 ARADHANA P V 0
3 332 - Urdu Quiz, UP General 4084 MUHAMMED SHAMIL.M T P 5
Total 6