home_logo

Point Details
12248 - G. U. P. S. Veleswaram, Bekal

# Item Reg. No Name Point
1 301 - Prasangam - Malayalam, UP General 4018 SHIVADA KOOKKAL 5
2 322 - Katharachana - Malayalam, UP General 4018 SHIVADA KOOKKAL 5
3 323 - Kavitharachana - Malayalam, UP General 4018 SHIVADA KOOKKAL 0
Total 10