home_logo

Point Details
12054 - G. H. S. S. Kamballoor, Chittarikal

# Item Reg. No Name Point
1 326 - Thiruvathira, UP General 1543 SREYA SANTHOSH 5
2 327 - Oppana, UP General 1941 AAJAL ROSE 5
3 903 - Chithra Rachana - Oil Colour, HSS General 1129 SANDRALAKSHMI V S 5
4 907 - Sasthreeya Sangeetham(Girls), HSS General 1436 MITHRA RAVEENDRAN 5
5 909 - Lalithaganam (Girls), HSS General 1436 MITHRA RAVEENDRAN 5
6 910 - Mappilappattu (Boys), HSS General 1154 ZUHAIR A G 5
7 911 - Mappilappattu (Girls), HSS General 1139 RIYA THOMAS 5
8 930 - Nadodi Nrutham (Boys), HSS General 1143 FEDRIK JOHN JOSEPH 5
9 933 - Bharathanatyam (Girls), HSS General 1180 SHILPA VARGHESE 5
10 939 - Prasangam - Malayalam, HSS General 1109 PRARTHANA PRAKAS 3
11 951 - Katharachana - English, HSS General 1285 ASHNA FRANCIS 5
12 957 - Kavitharachana - English, HSS General 1248 ARYA R 5
13 963 - Padyam Chollal - English, HSS General 1180 SHILPA VARGHESE 5
14 964 - Padyam Chollal - Hindi, HSS General 1012 DEVAPRIYA C K 5
15 968 - Padyam Chollal - Tamil, HSS General 1143 FEDRIK JOHN JOSEPH 5
16 977 - Group Dance (Girls), HSS General 2099 NIVEDYA K 5
17 978 - Thiruvathira (Girls), HSS General 1566 ALEESHA MARIYA VIJOY 5
18 980 - Oppana (Girls), HSS General 1129 SANDRALAKSHMI V S 5
19 983 - Sangha Ganam, HSS General 1436 MITHRA RAVEENDRAN 5
20 984 - Nadakam, HSS General 2098 NANDANA T K 5
21 985 - Mookabhinayam, HSS General 1143 FEDRIK JOHN JOSEPH 5
22 990 - Skit English, HSS General 1987 ANAGHA K A 3
23 991 - Parichamuttu (Boys), HSS General 1143 FEDRIK JOHN JOSEPH 5
24 993 - Kolkali (Boys), HSS General 1459 ALEN JOSEPH SHAJI 3
25 994 - Dafmuttu (Boys), HSS General 1154 ZUHAIR A G 5
26 997 - Desabhakthiganam, HSS General 1436 MITHRA RAVEENDRAN 3
27 1011 - Nadodi Nrutham (Girls), HSS General 1797 KRISHNAJA RATHEESH 5
28 1013 - Mimicry (Girls), HSS General 1403 ANAGHA C P 5
Total 132