home_logo

Point Details
12039 - G. F. V. H. S. S. Cheruvathur, Cheruvathur

# Item Reg. No Name Point
1 707 - Padyam Chollal(Girls), HS Arabic 4323 AYISHATH NIHALA MARTHANDAN MALIKAYAL 5
2 710 - Kathaprasangam, HS Arabic 4438 NOORBINA MAGSOODALI 5
3 715 - Musharah, HS Arabic 4178 SHAZIYA E M 5
4 716 - Nikhandu Nirmanam, HS Arabic 4168 FATHIMATH ZAHRA P P 5
Total 20