home_logo

Point Details
12026 - G. H. S. Uppilikai, Hosdurg

# Item Reg. No Name Point
1 909 - Lalithaganam (Girls), HSS General 3518 BHAVYA KRISHNA B M 5
2 919 - Odakkuzhal, HSS General 3519 AKASH DHANANJAYA K 1
3 945 - Upanyasam - English, HSS General 3514 SANJANA K V 3
Total 9