home_logo

Point Details
12016 - G.V. H.S. S. Kuniya, Bekal

# Item Reg. No Name Point
1 949 - Upanyasam - Urdu, HSS General 4236 JUNAID 5
2 961 - Kavitharachana - Urdu, HSS General 3923 MUHAMMED FAVAS K I 5
3 997 - Desabhakthiganam, HSS General 3577 FATHIMATHUL NAZIRA 1
Total 11