home_logo

Point Details
11466 - G. U. P. S. Thekkil Paramba, Kasaragod

# Item Reg. No Name Point
1 309 - Aksharaslogam, UP General 2175 NIKHITHA PRADEEP 5
2 310 - Lalithaganam, UP General 2925 ANANYA A V 5
3 311 - Sasthreeya Sangeetham, UP General 2175 NIKHITHA PRADEEP 5
Total 15