home_logo

Point Details
11461 - G. U. P. S. Koliyadukkam, Kasaragod

# Item Reg. No Name Point
1 314 - Chithra Rachana - Pencil, UP General 2112 ABHINAV V P 5
2 325 - Sangha Ganam, UP General 2755 GAYATHRI DAS CV 5
Total 10