home_logo

Point Details
11259 - D. B. A. U. P. S. Kayyar, Manjeshwar

# Item Reg. No Name Point
1 306 - Padyamchollal - Arabic, UP General 1477 NAFEESATH AMNNA 5
2 311 - Sasthreeya Sangeetham, UP General 1305 MANVITH 3
3 313 - Nadodi Nrutham, UP General 1675 KRISHNAPRIYA S KUMAR 5
4 314 - Chithra Rachana - Pencil, UP General 1082 SHASHWATH.V.A 5
5 315 - Chithra Rachana - Jalachayam, UP General 1082 SHASHWATH.V.A 3
6 316 - Bharathanatyam, UP General 1675 KRISHNAPRIYA S KUMAR 5
7 332 - Urdu Quiz, UP General 1008 MOHAMMED RIHAN RAZAK CHIPPAR 5
Total 31