home_logo

Point Details
11046 - G. H. S. S. Chemnad, Kasaragod

# Item Reg. No Name Point
1 906 - Sasthreeya Sangeetham(Boys), HSS General 2224 ABHISHEK V 5
2 918 - Guitar - Western, HSS General 2225 KARTHIK DEV V 5
3 933 - Bharathanatyam (Girls), HSS General 2227 ANAKHA B 5
4 935 - Kuchuppudi (Girls), HSS General 2227 ANAKHA B 5
5 937 - Keralanadanam, HSS General 2228 ASWIN R 5
6 938 - Mohiniyattam (Girls), HSS General 2227 ANAKHA B 5
7 960 - Kavitharachana - Sanskrit, HSS General 2518 SANIKA V R 5
8 974 - Mimicry , HSS General 2224 ABHISHEK V 5
9 979 - Margamkali (Girls), HSS General 2461 KARTHIKA M 3
Total 43