home_logo

Point Details
11044 - G. V. H. S. S. Karadka, Kumbla

# Item Reg. No Name Point
1 924 - Madhalam, HSS General 1908 SREEVARSHA K 0
2 1004 - Vanchipattu, HSS General 1908 SREEVARSHA K 3
Total 3