home_logo

Point Details
11025 - G. V. H. S. S. Iriyanni, Kasaragod

# Item Reg. No Name Point
1 922 - Chenda / Thayambaka, HSS General 2385 ANUMOD KRISHNAN K 1
2 984 - Nadakam, HSS General 2471 THANMAYA N 5
Total 6