home_logo

Point Details
11011 - S. V. V. H. S. Kodlamogaru, Manjeshwar

# Item Reg. No Name Point
1 905 - Collage, HSS General 1037 MAHAMMMAD THABSIR K 3
2 953 - Katharachana - Arabic, HSS General 1095 MUHAMMAD AFSAL A K 5
3 964 - Padyam Chollal - Hindi, HSS General 1271 ARSHIN BANU 3
Total 11