home_logo

Point Details
48055 - R.M.H.S. Melattur, Malappuram

# Item Reg. No Name Point
1 606 - Sasthreeya Sangeetham(Girls), HS General 4441 FATHIMA ANSHI.T.K 5
2 966 - Padyam Chollal - Sanskrit, HSS General 4443 ANAGHASREE.S 5
3 1007 - Kathakali (Girls), HSS General 4443 ANAGHASREE.S 5
Total 15