home_logo

Point Details
48039 - C H S S Adakkakundu, Malappuram

# Item Reg. No Name Point
1 943 - Prasangam - Sanskrit, HSS General 4318 ATHUL KRISHNA A 5
2 947 - Upanyasam - Sanskrit, HSS General 4318 ATHUL KRISHNA A 5
Total 10