home_logo

Point Details
47080 - R E C G V H S S Chathamangalam, Kozhikode

# Item Reg. No Name Point
1 908 - Lalithaganam (Boys), HSS General 1758 ABHINAV N S 5
2 966 - Padyam Chollal - Sanskrit, HSS General 1757 GOPIKA J P 5
Total 10