home_logo

Point Details
47060 - Kunnamangalam HSS Kunnamangalam, Kozhikode

# Item Reg. No Name Point
1 915 - Nadaswaram, HSS General 1762 AGREENA G KRISHNA 5
2 943 - Prasangam - Sanskrit, HSS General 1763 SWATHI U 5
Total 10