home_logo

Point Details
45051 - St Marys H S S Kuravilangad, Kottayam

# Item Reg. No Name Point
1 908 - Lalithaganam (Boys), HSS General 7247 JOEL SHEEN 5
2 944 - Upanyasam - Malayalam, HSS General 7250 ANUPRIYA JOJO 5
3 956 - Kavitharachana - Malayalam, HSS General 7250 ANUPRIYA JOJO 3
Total 13