home_logo

Point Details
44031 - J. P. H. S. S. Ottasekharamangalam, Thiruvananthapuram

# Item Reg. No Name Point
1 805 - Aksharaslokam, HS Sanskrit 9358 THRIPTHI B ASHOK 3
2 810 - Padakam (Boys), HS Sanskrit 9367 ABHIJITH A S 5
3 811 - Padakam (Girls), HS Sanskrit 9368 DEVI.J.H 3
4 814 - Ganalapanam (Boys), HS Sanskrit 9359 KRISHNA DEV G S 5
5 816 - Koodiyattam, HS Sanskrit 9361 GANGA A S 5
6 819 - Sangha Ganam, HS Sanskrit 9358 THRIPTHI B ASHOK 5
Total 26