home_logo

Point Details
43107 - Cordova English Medium H. S. S. Ambalathara, Thiruvananthapuram

# Item Reg. No Name Point
1 961 - Kavitharachana - Urdu, HSS General 9189 AIMAN BIN TUL 5
2 1002 - Quiz ( Urdu ), HSS General 9189 AIMAN BIN TUL 3
Total 8