home_logo

Point Details
43048 - Holy Angel`s Convent H. S., Thiruvananthapuram

# Item Reg. No Name Point
1 922 - Chenda / Thayambaka, HSS General 9257 PARVATHY S R 5
2 950 - Katharachana - Malayalam, HSS General 9256 ANAGHA S BAIJU 5
3 996 - Bandmelam, HSS General 9273 SANDRA S BIJU 5
Total 15