home_logo

Point Details
43044 - Nirmala Bhavan Girls H. S. S., Thiruvananthapuram

# Item Reg. No Name Point
1 964 - Padyam Chollal - Hindi, HSS General 9283 VAISHNAVI. S 5
2 1004 - Vanchipattu, HSS General 9255 LEAH JAINIE BOBBY 3
Total 8