home_logo

Point Details
43009 - Al-Uthuman E. M. H. S. S. Kazhakuttom, Thiruvananthapuram

# Item Reg. No Name Point
1 711 - Mono Act, HS Arabic 9515 MUHSINA MARIYAM M S 5
2 715 - Musharah, HS Arabic 9516 ALIYA S 5
3 716 - Nikhandu Nirmanam, HS Arabic 9516 ALIYA S 5
Total 15