home_logo

Point Details
42080 - KTCT EM HSS Kaduvayil, Thiruvananthapuram

# Item Reg. No Name Point
1 647 - Katharachana - Urdu, HS General 8941 HANNA.A 5
2 667 - Dafmuttu (Boys), HS General 8955 ADIL.A.MOHAMMED 5
3 671 - Vattappattu (Boys), HS General 8940 ADIL MOHAMMED 5
Total 15