home_logo

Point Details
42073 - SNVHSS Panayara, Thiruvananthapuram

# Item Reg. No Name Point
1 908 - Lalithaganam (Boys), HSS General 9455 JAGANNATH.J.R 5
Total 5