home_logo

Point Details
42059 - Govt. V & H.S.S. Vithura, Thiruvananthapuram

# Item Reg. No Name Point
1 807 - Padyamchollal, HS Sanskrit 9046 DEVIKA. S. S 5
2 815 - Ganalapanam (Girls), HS Sanskrit 9045 VAISHNAVI . A . N 5
Total 10