home_logo

Point Details
42047 - Govt.V & HSS Pakalkuri, Thiruvananthapuram

# Item Reg. No Name Point
1 924 - Madhalam, HSS General 8999 SABARI S 5
2 949 - Upanyasam - Urdu, HSS General 8998 FATHIMATHU LABEEBA 5
Total 10