home_logo

Point Details
42044 - Govt. V & H S S Vellanad, Thiruvananthapuram

# Item Reg. No Name Point
1 802 - Katharachana, HS Sanskrit 9497 KRISHNAPRIYA S. 3
2 806 - Prasnothari, HS Sanskrit 9495 ANJANA S. 1
Total 4