home_logo

Point Details
42029 - S.K.V.H.S. Nanniyode, Thiruvananthapuram

# Item Reg. No Name Point
1 966 - Padyam Chollal - Sanskrit, HSS General 9047 ACHAL KRISHNA .A 5
2 969 - Padyam Chollal - Kannada, HSS General 9047 ACHAL KRISHNA .A 5
Total 10