home_logo

Point Details
42006 - Govt. Model HSS For Boys Attingal, Thiruvananthapuram

# Item Reg. No Name Point
1 970 - Aksharaslokam, HSS General 8898 MITHILA CHANDRAN.C.G 5
2 991 - Parichamuttu (Boys), HSS General 8899 ARJUN.V.NAIR 5
3 994 - Dafmuttu (Boys), HSS General 8894 ANJESH.R.R 5
4 998 - Keralanadanam (Girls), HSS General 8897 YASHIKA.S.KUMAR 5
Total 20