home_logo

Point Details
41066 - Krist Raj H.S.S. Kollam, Kollam

# Item Reg. No Name Point
1 935 - Kuchuppudi (Girls), HSS General 8031 BHAGYALEKSHMI.S 5
2 964 - Padyam Chollal - Hindi, HSS General 8278 ABHIRAMI A S 5
3 977 - Group Dance (Girls), HSS General 8031 BHAGYALEKSHMI.S 5
Total 15