home_logo

Point Details
41064 - St. Aloysius .H.S.S. Kollam , Kollam

# Item Reg. No Name Point
1 932 - Bharathanatyam (Boys), HSS General 8028 DHANUSH MOHAN 5
2 934 - Kuchuppudi (Boys), HSS General 8028 DHANUSH MOHAN 5
3 937 - Keralanadanam, HSS General 8028 DHANUSH MOHAN 5
Total 15