home_logo

Point Details
41043 - St Jude H S Mukhathala, Kollam

# Item Reg. No Name Point
1 604 - Cartoon, HS General 8115 ARYA SELVAN 5
2 695 - Katharachana - English, HS General 8112 AKSHAYA SREEKUMAR 5
Total 10