home_logo

Point Details
41036 - Thazhava Govt: Girls H S S, Kollam

# Item Reg. No Name Point
1 706 - Padyam Chollal (Boys), HS Arabic 7855 FAIZAL.N 5
2 707 - Padyam Chollal(Girls), HS Arabic 7854 KHADEEJA. S 5
3 710 - Kathaprasangam, HS Arabic 7846 MUHSINA MADANI A 5
4 715 - Musharah, HS Arabic 7856 ASHIQA MUFEEDA.S 5
Total 20