home_logo

Point Details
41010 - Parippally A S H S S, Kollam

# Item Reg. No Name Point
1 801 - Upanyasarachana, HS Sanskrit 8150 SIVAPRIYA S. S. 5
2 804 - Samasyapooranam, HS Sanskrit 8151 ACHU . M.A 5
3 814 - Ganalapanam (Boys), HS Sanskrit 8116 RIDHU KRISHNA. R 5
4 818 - Vandematharam, HS Sanskrit 8117 ARDHRA ANIL 5
Total 20