home_logo

Point Details
41010 - Parippally A S H S S, Kollam

# Item Reg. No Name Point
1 943 - Prasangam - Sanskrit, HSS General 8087 ANAND VIJAYAN 5
2 947 - Upanyasam - Sanskrit, HSS General 8087 ANAND VIJAYAN 5
3 988 - Panchavadyam, HSS General 8088 SREENATH B V 5
4 989 - Koodiyattam, HSS General 8086 LEKSHMI THRIDEEP 5
5 995 - Poorakkali (Boys), HSS General 8102 NANDU A L 5
Total 25