home_logo

Point Details
40031 - Govt H. S. S. Kadakkal, Kollam

# Item Reg. No Name Point
1 643 - Upanyasam - Malayalam, HS General 7827 GANGA ASOK 5
2 644 - Upanyasam - English, HS General 7827 GANGA ASOK 5
3 646 - Upanyasam - Urdu, HS General 7826 IBRAHIM MUHAMMED .S .S 5
4 647 - Katharachana - Urdu, HS General 7826 IBRAHIM MUHAMMED .S .S 5
5 662 - Kathaprasangam, HS General 7825 ABHINANDA P ARAVIND 5
6 1008 - Ottanthullal (Girls), HS General 7825 ABHINANDA P ARAVIND 5
Total 30