home_logo

Point Details
39046 - GOVT.H.S.S PORUVAZHY, Kollam

# Item Reg. No Name Point
1 702 - Katharachana, HS Arabic 8083 ASNA.N 5
2 709 - Arabi Ganam (Girls), HS Arabic 8082 AFNAN FISAL 5
3 714 - Prasnothari, HS Arabic 8081 HIBA YASMIN 5
Total 15