home_logo

Point Details
39036 - K .N .N.M .V .H .S. S Pavithreswaram, Kollam

# Item Reg. No Name Point
1 948 - Upanyasam - Hindi, HSS General 7720 POOJA PRADEEP R 3
2 984 - Nadakam, HSS General 7731 ABHISHEK S 5
Total 8