home_logo

Point Details
39012 - Govt. V. H. S And B .H. S Kottarakara, Kollam

# Item Reg. No Name Point
1 940 - Prasangam - English, HSS General 7726 ANAMIKA U S 5
2 949 - Upanyasam - Urdu, HSS General 7727 MUHAMMED YASEEN T A 5
3 955 - Katharachana - Urdu, HSS General 7727 MUHAMMED YASEEN T A 5
4 978 - Thiruvathira (Girls), HSS General 7724 AMRUTHA S H 3
5 991 - Parichamuttu (Boys), HSS General 7752 HARILAL T 5
6 994 - Dafmuttu (Boys), HSS General 7749 MUHAMMED SIYAD N 5
Total 28