home_logo

Point Details
38070 - S.C H.SS Ranny, Pathanamthitta

# Item Reg. No Name Point
1 802 - Katharachana, HS Sanskrit 8729 NANMA ROJA SUNIL 3
2 805 - Aksharaslokam, HS Sanskrit 8723 RAVIKRISHNAN P U 5
3 810 - Padakam (Boys), HS Sanskrit 8726 KASHYAP DAYAL 5
4 811 - Padakam (Girls), HS Sanskrit 8727 AKSHYA AJI 5
5 812 - Ashtapathi (Boys), HS Sanskrit 8723 RAVIKRISHNAN P U 5
6 816 - Koodiyattam, HS Sanskrit 8725 NEKHA RACHEL MATHEW 5
7 818 - Vandematharam, HS Sanskrit 8720 CHRISLIN THANKAM JOHNSON 5
Total 33