home_logo

Point Details
38054 - Kodumon H.S Kodumon, Pathanamthitta

# Item Reg. No Name Point
1 803 - Kavitharachana, HS Sanskrit 8672 PARVATHY R NAIR 5
2 808 - Prabhashanam, HS Sanskrit 8671 S.ANJANA 3
Total 8