home_logo

Point Details
38021 - Govt H.S.S And V.H.S.S Kalanjoor, Pathanamthitta

# Item Reg. No Name Point
1 926 - Ottanthullal, HSS General 8823 GHANASYAM A S 5
2 969 - Padyam Chollal - Kannada, HSS General 8822 ARABHI RAJ K J 5
3 1011 - Nadodi Nrutham (Girls), HSS General 8824 LEKSHMI R 5
Total 15