home_logo

Point Details
38020 - S.N.V.H.S.S And V.H.S.S Angadical South, Pathanamthitta

# Item Reg. No Name Point
1 904 - Cartoon, HSS General 8665 YADUKRISHNAN.U 3
2 907 - Sasthreeya Sangeetham(Girls), HSS General 8667 MEGHA REMESH 5
3 947 - Upanyasam - Sanskrit, HSS General 8670 AASHIMA RAMESH 5
Total 13