home_logo

Point Details
38007 - N.S.S.H.S.S Choorakode, Pathanamthitta

# Item Reg. No Name Point
1 919 - Odakkuzhal, HSS General 8666 ABHINAND V 3
2 933 - Bharathanatyam (Girls), HSS General 8668 GANGA S NAIR 5
3 948 - Upanyasam - Hindi, HSS General 8669 ANANYA E S 5
Total 13