home_logo

Point Details
37055 - St. Mary`s V. H. S. S. Valiyakunnam, Pathanamthitta

# Item Reg. No Name Point
1 930 - Nadodi Nrutham , HSS General 8640 ADITHYA PRASAD PILLAI 5
2 932 - Bharathanatyam (Boys), HSS General 8640 ADITHYA PRASAD PILLAI 5
3 937 - Keralanadanam, HSS General 8640 ADITHYA PRASAD PILLAI 3
Total 13