home_logo

Point Details
37002 - S. V. G. V. H. S. S Kidangannur, Pathanamthitta

# Item Reg. No Name Point
1 633 - Kuchuppudi (Girls), HS General 8416 ASHTAMI R. NAIR 5
2 643 - Upanyasam - Malayalam, HS General 8415 RENJISHARAJESH 5
3 656 - Aksharaslokam, HS General 8414 ANASWARA SANTOSH 5
4 664 - Poorakkali (Boys), HS General 8418 PRITHU PRASAD 5
5 668 - Margamkali (Girls), HS General 8429 ATHULYA HARI 5
6 669 - Thiruvathirakali (Girls), HS General 8451 AMEESHA THULASIDHARAN 3
7 672 - Sangha Nrutham (Girls), HS General 8414 ANASWARA SANTOSH 5
8 687 - Vanchipattu, HS General 8441 KIRAN KUMAR 5
9 1010 - Nadodi Nrutham (Girls), HS General 8416 ASHTAMI R. NAIR 5
Total 43